Αντίκτυπος: Άμυνα (P2)

Προβολές: Γρήγορη Άμυνας (p2)

[jwplayer config = "Ενιαίος" playlistid = "9563"]

Αυτή η ενότητα είναι υπό κατασκευή ενώ ενημερωθεί για να συμπεριλάβει νέα στοιχεία 2012. Περιμένουμε να έχουμε το τμήμα ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου.

Επιπτώσεις για το Fast Άμυνας (P2) της αγοράς

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

[Πίνακας id = 16 /]

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

[Πίνακας id = 17 /]

Προβλεπόμενος ισολογισμός

[Πίνακας id = 18 /]

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

[Πίνακας id = 19 /]

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ