Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών

Καινοτομίες: Η ITF

Το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών

Το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) του συστήματος. Λειτουργεί ως ένα think tank για τα παγκόσμια ζητήματα της πολιτικής μεταφορών και διοργανώνει την ετήσια σύνοδο κορυφής των υπουργών μεταφορών. Πριν 2007, το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών υπήρχε για πάνω από 50 χρόνια ως την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ? Γαλλικά: Συνέδριο européenne des Transports des Υπουργικού Συμβουλίου, CEMT). [1]

Το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών συγκεντρώνει 54 χώρες μέλη [2] με σκοπό να προωθήσει την παγκόσμια ατζέντα της πολιτικής μεταφορών, και να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, την ευημερία, την κοινωνική ένταξη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ευημερία. Δουλεύει για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο και να βελτιωθεί η ικανότητα για λήψη αποφάσεων στις χώρες μέλη.

Το Think Tank ρόλο του, το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών παρέχει τους φορείς χάραξης πολιτικής και την παγκόσμια κοινότητα των μεταφορών με τεκμηριωμένες γνώσεις σε θέματα πολιτικής μεταφορών [3]. Το έργο της στηρίζεται από την οικονομική έρευνα, συλλογή στατιστικών στοιχείων [4] και πολιτική ανάλυση διενεργείται από το σπίτι-Κέντρο Ερευνών της, συχνά σε συνεργασία με ερευνητές από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και την κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα του Κέντρου Ερευνών του έργου περιλαμβάνει την έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την οδική ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, την εφοδιαστική, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις υποδομές, μεταξύ άλλων θεμάτων. Το Κέντρο Ερευνών διατηρεί το διεθνούς οδικής κυκλοφορίας και ατυχημάτων Database (IRTAD), μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. [5]

Κάθε χρόνο, η ετήσια σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών συγκεντρώνει τους υπουργούς των χωρών μελών στη Λειψία της Γερμανίας, για να συζητήσουν ένα συγκεκριμένο, σχετικά με τις μεταφορές θέμα με τους ηγέτες της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και της ερευνητικής κοινότητας.

Παρελθόν συνόδους κορυφής έχουν επικεντρωθεί για την Κλιματική Αλλαγή (2008, Φινλανδικής Προεδρίας), Παγκοσμιοποίηση (2009, της Προεδρίας της Τουρκίας), την Καινοτομία (2010, της Προεδρίας του Καναδά), Μεταφορές για την κοινωνία (2011, Προεδρία Ισπανία) και χωρίς ραφή Μεταφορών (2012, η Προεδρία της Ιαπωνίας).

Η Διάσκεψη Κορυφής για την 2013 Μεταφορών χρηματοδότηση, υπό την προεδρία της Νορβηγίας, θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Μαΐου 2013 στη Λειψία της Γερμανίας.

Γραμματεία του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών βασίζεται στην έδρα του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, Γαλλία. Στην υπουργική σύνοδο του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών για 3 2012 Μαΐου, οι υπουργοί μεταφοράς εξέλεξε τον κ. José Viegas (Πορτογαλία), ως Γενικός Γραμματέας. Ο κ. Viegas ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 13 Αύγουστο 2012.