Το Cruise Line Παραγοντικό

Άρθρα: Οι θεωρίες

Το Cruise Line Παραγοντικό

Η Βιβλιοθήκη

Στα μαθηματικά, το παραγοντικό ενός μη αρνητικός ακέραιος n, συμβολίζεται με n!, Είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακεραίων λιγότερο από ή ίσο με n. Για παράδειγμα, η τιμή του 0! 1 είναι, σύμφωνα με τη σύμβαση για ένα άδειο προϊόν. [1]

Το παραγοντικό λειτουργία συναντάται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς των μαθηματικών, ιδίως στην

Συνδυαστική, άλγεβρα και τη μαθηματική ανάλυση. Πιο βασική εμφάνιση του είναι το γεγονός ότι υπάρχουν n! τρόποι για να κανονίσει n διακριτά αντικείμενα σε μία αλληλουχία (δηλ., μεταθέσεις του συνόλου των αντικειμένων). Αυτό το γεγονός ήταν γνωστό τουλάχιστον από το 12th αιώνα, στην ινδική μελετητές. [2] Ο συμβολισμός n! εισήχθη από τον Christian Kramp σε 1808.

Παραγοντικό