Γραμμές Επιχειρήσεων

Εταιρεία: Γραμμές Επιχειρήσεων

Γραμμές της επιχείρησής μας
SPI Δομή

Επισκόπηση

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Fast Ferries

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ανακαλύψτε Fast Ferry Operations μας

Ανακαλύψτε Fast Ferry Στόλος μας

Fast Freight

SPI αναμένει να σχηματίσουν 6 θυγατρικές και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και την πιθανή σχέση τους επιχειρηματικούς εταίρους είναι οι εξής:

Ανακαλύψτε Fast μεταφορές εμπορευμάτων μας

Ανακαλύψτε Fast εμπορευματικού στόλου μας

Γρήγορη Offshore Services

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ανακαλύψτε Fast υπεράκτιων δραστηριοτήτων μας

Ανακαλύψτε Fast Offshore Ο Στόλος μας

Γρήγορη απάντηση

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ανακαλύψτε Fast Response Operations μας

Ανακαλύψτε Fast Response Στόλος μας

Ταχεία αποστολή

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ανακαλύψτε Fast Επιχειρήσεων Ναυτιλίας μας

Ανακαλύψτε Fast Στόλος μας Αποστολές

γρήγορη Touring

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ανακαλύψτε Fast Επιχειρήσεων Τουρισμού μας

Ανακαλύψτε Fast Fleet Touring μας

Ανακαλύψτε Fast Αποδράσεις μας

P2

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ανακαλύψτε Επιχειρήσεων Άμυνας μας

Ανακαλύψτε Άμυνας Στόλος μας

Αδελφές εταιρείες

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ακαδημία της Ναυτικής πτήσης

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Η Ακαδημία της θαλάσσιας πτήσης

IMFD Σχεδιασμός & Κατασκευή

SPI σκοπεύει να αναπτύξει 7 γραμμές των επιχειρήσεων και 2 αδελφές εταιρείες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Η προτεινόμενη δομή και οι πιθανές συνδεδεμένες συνεργάτες λειτουργίας παρατίθενται στο διάγραμμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

IMFD Design & Manufacturing Company

Exocet εμπορευματοκιβωτίων Τέχνη
Σχεδιασμός & Κατασκευή
Ακαδημία της Ναυτικής πτήσης
Σχεδιασμός και Κατασκευή