Το υψηλό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης

Αντίκτυπος: Υψηλή κόστος της συμφόρησης

Επισκόπηση

Ένας από τους κύριους τομείς που SPI έχει επικεντρωθεί στην παραγωγή θαλάσσιων μεταφορών ταχύτερες, καλύτερες και φθηνότερες είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κυβερνητικός φορέας αρμόδιος για την εποπτεία του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών είναι το Υπουργείο Μεταφορών της Ναυτιλιακή Διοίκηση (MARAD).

Παρακάτω είναι αποσπάσματα από το MARAD Όραμα της 21st αιώνα τον καθορισμό των προβλημάτων και των λύσεων της, ενώ καταδεικνύουν την ανάγκη για μαζικά αποδιοργανωτική τεχνολογία, όπως Seaphantom να κάνει τη διαφορά.