Ακαδημία της Ναυτικής πτήσης

Η Ακαδημία

Η Ακαδημία της θαλάσσιας πτήσης

Ακαδημία της Ναυτικής πτήσης

Ακαδημία της SPI Maritime Flight εκπαιδεύει και πιστοποιεί τους πιλότους, τους συνοδούς, μηχανικοί και προσωπικό παραγωγής που επιθυμούν να γίνουν πιστοποιημένα μέλη του Θάλασσα Φάντασμα Operations Team.