Οικονομικός αντίκτυπος: Αεροδυναμική Maritime

Προβολές: Θαλάσσιες Σχεδιασμός και Κατασκευή Air

Τοπική Επιπτώσεις Από Σχεδιασμός & Κατασκευή

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

[Πίνακας id = 44 /]

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

[Πίνακας id = 33 /]

Προβλεπόμενος ισολογισμός

[Πίνακας id = 34 /]

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

[Πίνακας id = 35 /]

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ