θάλασσας

Η Seaphantom: Θάλασσα Πολιτείες

θαλάσσης

Ενώ το σχέδιο για λειτουργία στην κορυφή του 1,500 32,000 λιμάνια του κόσμου, αναγνωρίζουμε θα υπάρξουν στιγμές και μέρη όπου θαλάσσης θα εμποδίσει την ικανότητά μας να λειτουργούμε σε ένα ασφαλές / έγκαιρα, δηλαδή, μέσο όρο πάνω από τα κύματα 8-10 πόδια (2.4 -3.0 m)

Χρησιμοποιώντας χάρτες που παρέχονται από NOAA και άλλους, θα προσδιορίσει τους τομείς όπου αυτό θα είναι η περίπτωση. Χωρίς την εξέταση πιθανών διαδρομών σε λεπτομέρεια, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται στις προβλέψεις μας ότι το χειρότερο σενάριο της 10% της παγκόσμιας αγοράς οποιουδήποτε θα είναι διαθέσιμο λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θάλασσα.


Ύψος κυματισμού


Θάλασσα μέλος ΟδηγόςΎψους Κύματος