Αντίκτυπος: Γρήγορη Touring

Προβολές: Γρήγορη Touring

[jwplayer config = "Ενιαίος" playlistid = "1259"]

Επιπτώσεις στην αγορά Fast Touring

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

[Πίνακας id = 41 /]

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

[Πίνακας id = 24 /]

Προβλεπόμενος ισολογισμός

[Πίνακας id = 25 /]

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

[Πίνακας id = 26 /]

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ