Αντίκτυπος: Fast Freight

Προβολές: Fast Freight

[jwplayer config = "Ενιαίος" playlistid = "1256"]

Επιπτώσεις στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών Fast

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

[Πίνακας id = 16 /]

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

[Πίνακας id = 17 /]

Προβλεπόμενος ισολογισμός

[Πίνακας id = 18 /]

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

[Πίνακας id = 19 /]

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ