Επιπτώσεις: Γρήγορα στέλνοντας

Προβολές: Γρήγορα στέλνοντας

[jwplayer config = "Ενιαίος" playlistid = "1255"]

Αυτή η ενότητα είναι υπό κατασκευή ενώ ενημερωθεί για να συμπεριλάβει νέα στοιχεία 2012. Περιμένουμε να έχουμε το τμήμα ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου.

Επιπτώσεις στην αγορά Fast Shipping

Πιθανοί ετήσιο καθαρό εισόδημα από το μερίδιο αγοράς

[Πίνακας id = 16 /]

Προβλεπόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

[Πίνακας id = 17 /]

Προβλεπόμενος ισολογισμός

[Πίνακας id = 18 /]

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

[Πίνακας id = 19 /]

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ